front_banner
  Wetenswaardigheden over het orgel in de Nieuwe Kerk


  Toen het eind van de bouw van de Nieuwe Kerk in zicht kwam, beraadde de kerkvoogdij zich op de aanschaf van een orgel. Als eerste gegadigde voor het vervaardigen van een nieuw instrument meldde in 1846 orgelbouwer C.F.A. Naber uit Deventer zich.
  Geschiedenis

  Het in 1848 gereed gekomen kerkgebouw kreeg de naam: Nieuwe Kerk
  Voorheen stond op dezelfde plaats een grote kathedraal, zoals hiernaast afgebeeld.

  De kathedraal is helaas afgebrand in 1832. In juli 1835, tweeëneenhalf jaar na de brand, begonnen de werkzaamheden voor een nieuwe kerk. Omdat de architect, die het werk had aangenomen, failliet ging, lag de bouw lange tijd stil. Deze kerk, genaamd Nieuwe Kerk, is in 1848 in gebruik genomen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de kerk beschadigd. Herstel volgde, maar algehele restauratie bleef onvermijdelijk.

  De Hervormde gemeente, eigenares van de kerk, kon vanwege de zware financiële lasten de Nieuwe Kerk niet langer onderhouden. In 1971 werd het gebouw gesloten. De Nieuwe Kerk ging zienderogen achteruit nadat ramen waren ingegooid en wind en regen vrij spel kregen. Een oplossing kwam in 1977.

  Het gebouw ging over naar de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Deze liet het gebouw, met financiële steun, in fasen restaureren in de jaren 1978-1988. Als een fraai voorbeeld van 19e eeuwse kerkelijke architectuur vormt de Nieuwe Kerk een bijzonder object in een monumentenstad zoals Zierikzee. Op 16 april 1988 werd het gebouw feestelijk in gebruik genomen.

  Door allerlei omstandigheden was een nieuwe restauratie van het exterieur en het interieur noodzakelijk. Deze werd aangegrepen om een andere inrichting van het gebouw te verwezenlijken met behoud van vele oorspronkelijke elementen. Het op deze wijze vernieuwde en gerestaureerde kerkgebouw werd op 9 april 2014 opnieuw in gebruik genomen door prof.mr. P. van Vollenhoven.

  historie3.jpg
  historie2.jpg
  historie1.jpg
  © 2018. Stichting Vrienden van de Nieuwekerk. Alle rechten voorbehouden
  Niets van deze site mag gekopieerd en/of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende
  Ontworpen door G.M. Kampstra